Hướng dẫn sử dụng Smartmotor 3.0 trên điện thoại

Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm Smartmotor 3.0 trên điện thoại hệ điều hành android và hệ điều hành IOS. Đăng nhập với tài khoản người dùng.
I.  SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID VÀ IOS
I.1 Đăng nhập với tài khoản người dùng
I.2 Các chức năng của dịch vụ
I.2.1 Hiển thị danh sách các tiện ích, chức năng điều khiển, cấu hình
I.2.2 Hiển thị danh sách xe có quyền giám sát
I.2.3 Các tiện tích
I.2.3.1 Bật/tắt bảo vệ xe
I.2.3.2 Tìm xe trong bãi
I.2.3.3 Xem vị trị hiện tại
I.2.3.4 Xem lại hành trình
I.2.3.5 Tìm kiếm địa điểm
I.2.3.6 Tra cứu thông tin tài khoản và nạp tiền tài khoản thiết bị
I.2.4 Chức năng điều khiển, cấu hình
I.2.5 Trợ giúp
I.2.6 Đăng xuất

I.3 Các chức năng thiết lập tham số thiết bị

I.3.1 Kích hoạt thiết bị, đổi chủ xe.

I.3.2 Thiết lập chế độ cảnh báo bảo vệ

I.3.3 Thiết lập các tham số

I.3.4 Kiểm tra các tham số

I.3.5 Bật tắt bảo vệ (SMS)

I.3.6 Vị trí hiện tại

I.3.7 Đổi mật khẩu

I.3.8 Khởi động lại

I.3.9 Khôi phục cài đặt gốc

I.3.10 Đăng xuất khỏi chương trình

I.4 Sử dụng các chức năng thiết lập cho chương trình

I.4.1 Thay đổi ngôn ngữ

I.4.2 Sử dụng hộp mật khẩu

September 29, 2018

Các chức năng thiết lập tham số thiết bị

Các chức năng thiết lập tham số thiết bị Danh sách các chức năng này mặc định ẩn đi khi khởi động chương trình. Để bật […]
September 29, 2018

Các chức năng thiết lập tham số Smartmotor 3.0

 Các chức năng thiết lập tham số thiết bị: Danh sách các chức năng này mặc định ẩn đi khi khởi động chương trình. Để bật […]
September 28, 2018

Nạp tiền, kiểm tra tài khoản Smartmotor 3.0

Nạp tiền tài khoản Sim gắn trên thiết bị: Chương trình cung cấp chức năng nạp tiền cho sim gắn trên thiết bị từ thẻ cào, […]
September 28, 2018

Đăng nhập Smartmotor 3.0 trên điện thoại

Sử dụng Smartmtor 3.0 Người dùng download phần mềm trên Google Play Store hoặc App store với từ khóa tìm kiếm là Smartmtor 3.0 Đăng nhập với tài […]
Buy now