Hướng dẫn sử dụng dịch vụ định vị, chống trộm xe máy Viettel qua web

Hướng dẫn sử dụng các tính năng của thiết bị định vị gps, giám sát, chống trộm xe máy Viettel trên trang web. Đăng nhập tài khoản, định vị, giám sát hành trình, chống trộm, cảnh báo quá tốc độ… thông qua trang web.

September 28, 2018

Xem báo cáo dừng đỗ Smartmtor

Báo cáo dừng đỗ Smartmtor: Bước 1: Trên màn hình báo cáo chung, nhấn Báo cáo dừng đỗ Bước 2: Chọn khoảng thời gian Từ ngày – […]
September 28, 2018

Xem báo cáo giám sát hành trình trên website

Xem báo cáo giám sát hành trình Smartmotor trên website: Từ màn hình chính, người dùng click menu Báo cáo để sử dụng chức năng báo […]
September 28, 2018

Đổi mật khẩu Smartmotor

Đổi mật khẩu Smartmotor Từ màn hình bất kì nào, người dùng click  bên cạnh tên tài khoản, sau đó click vào Đổi mật khẩu: Chương […]
September 28, 2018

Lấy lại mật khẩu Smartmotor

Quên mật khẩu Smartmotor và cách lấy lại: Từ màn hình đăng nhập, click vào link Liên hệ lấy lại mật khẩu: Chương trình hiển thị […]
September 28, 2018

Xem lại hành trình Smartmotor qua Website:

Chức năng xem lại hành trình Vào menu chức năng Hành trình. Hệ thống chuyển tới màn hình xem lại hành trình gồm 3 vùng chính: […]
September 28, 2018

Đăng nhập tài khoản Smartmotor trên Website

Đăng nhập với tài khoản khách hàng Khách hàng sử dụng tài khoản được Viettel cấp để sử dụng các chức năng được cung cấp, truy […]
Buy now