September 29, 2018

Các chức năng thiết lập tham số Smartmotor 3.0

 Các chức năng thiết lập tham số thiết bị: Danh sách các chức năng này mặc định ẩn đi khi khởi động chương trình. Để bật […]
September 28, 2018

Nạp tiền, kiểm tra tài khoản Smartmotor 3.0

Nạp tiền tài khoản Sim gắn trên thiết bị: Chương trình cung cấp chức năng nạp tiền cho sim gắn trên thiết bị từ thẻ cào, […]
September 28, 2018

Đăng nhập Smartmotor 3.0 trên điện thoại

Sử dụng Smartmtor 3.0 Người dùng download phần mềm trên Google Play Store hoặc App store với từ khóa tìm kiếm là Smartmtor 3.0 Đăng nhập với tài […]
September 28, 2018

Xem báo cáo dừng đỗ Smartmtor

Báo cáo dừng đỗ Smartmtor: Bước 1: Trên màn hình báo cáo chung, nhấn Báo cáo dừng đỗ Bước 2: Chọn khoảng thời gian Từ ngày – […]
September 28, 2018

Xem báo cáo giám sát hành trình trên website

Xem báo cáo giám sát hành trình Smartmotor trên website: Từ màn hình chính, người dùng click menu Báo cáo để sử dụng chức năng báo […]
September 28, 2018

Đổi mật khẩu Smartmotor

Đổi mật khẩu Smartmotor Từ màn hình bất kì nào, người dùng click  bên cạnh tên tài khoản, sau đó click vào Đổi mật khẩu: Chương […]
September 28, 2018

Lấy lại mật khẩu Smartmotor

Quên mật khẩu Smartmotor và cách lấy lại: Từ màn hình đăng nhập, click vào link Liên hệ lấy lại mật khẩu: Chương trình hiển thị […]
September 28, 2018

Xem lại hành trình Smartmotor qua Website:

Chức năng xem lại hành trình Vào menu chức năng Hành trình. Hệ thống chuyển tới màn hình xem lại hành trình gồm 3 vùng chính: […]
September 28, 2018

Đăng nhập tài khoản Smartmotor trên Website

Đăng nhập với tài khoản khách hàng Khách hàng sử dụng tài khoản được Viettel cấp để sử dụng các chức năng được cung cấp, truy […]
Buy now